Jungle Memory

De training ‘Junglememory’ is een training per computer, waarbij het werkgeheugen getraind wordt. Het werkgeheugen heeft alles te maken met het vasthouden van informatie, ook wanneer deze informatie even geparkeerd moet worden omdat een andere taak voorrang heeft. Iedereen kent de situatie dat hij naar boven gaat om iets te pakken en eenmaal boven niet goed meer weet wat hij wilde doen … Hier heeft het werkgeheugen iemand in de steek gelaten, omdat er een afleiding was die maakte dat hij vergat wat hij ging pakken. Deze afleiding kan op alle manieren gebeuren en maakt dat de primaire taak vergeten wordt. Voor kinderen die om allerlei redenen sneller afgeleid zijn en die op school de hele dag met instructie te maken hebben, kan deze training een uitkomst bieden. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het werkgeheugen echt te trainen is en de resultaten tot nu toe zijn erg positief te noemen!