Expertise binnen onze praktijk

 

Bord met Verschillende Talen

Binnen de praktijk zijn de volgende expertises aanwezig

 • PABO

 • Post-HBO-speciaal onderwijs;leer-en gedragsproblemen

 • POST-HBO-Remedial Teaching

 • Post-HBO-Remedial Teaching voor 4-6 jarigen

 • Begeleider Leespraat voor DS

 • Begeleider Rekenlijn voor DS

 • Begeleider "Lezen wat je kunt" & Kies & Kijk voor DS

 • Begeleider Toch nog leren lezen voor zware dyslexie

 • Acoustic pioneer coach

 • My cognition-coach

 • Train-de-trainer- Trauma sensitief

 • Ambassador "Mission Possible"

 • Ambassador "Kids' Skills"

 • Ambassador "Parents Skills"

 • Trainer" Dyslexie-hulpmiddelen"

 • Trainer "Klankgebaren"

 • Kindercoach

 • Werken met ontwikkelingsperpectief

 • Coach beelddenken "Ik Leer Anders"

 • Omgaan met agressie &conflicten

 • Dyslexie-ICT-trainer

 • Puber-training

 • Luisteren naar leerlingen

 • Fik-2

 • Training voor intern begeleiders

 • Lezen moet je doen

 • NT2