top of page

Acoustic Pioneer bestaat uit een screening en training van de auditieve verwerkingsvaardigheden van 12 weken. Deze training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het auditieve werkgeheugen en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie en  natuurlijk de instructie in de klas. Afhankelijk van het intake-onderzoek wordt één van de twee onderdelen aangeboden vliegles of dierenstapelen.Deze  vaardigheden zijn belangrijk voor de taalontwikkeling. De training doen we 1x in de week in de praktijk en 3 x keer thuis. De duur is 20 minuten per keer.

bottom of page