Remedial teaching

Leren lezen

Na aanmelding bij "De Opstap" maken we een afspraak voor een gratis kennismakingsgesprek. Dat duurt ongeveer een kwartier. Hierin proberen wij een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen wat er nodig is. Dit gesprek is helemaal vrijblijvend. 

Daarna volgt er een intake-gesprek, dit is het eerste deel van het onderzoek. We kijken samen naar welke gegevens er al bekend zijn, bijvoorbeeld van school of een logopedist. 

Als er nog geen didactisch onderzoek heeft plaatsgevonden, doen we onderzoek om duidelijk te krijgen wat het niveau is van je kind en aan welke onderdelen we precies moeten werken. Na het onderzoek wordt er een plan gespreven waarin staat wat er goed gaat en waar we aan moeten werken.

We bespreken de uitkomsten van het onderzoek en maken daarna afspraken voor de begeleiding in de praktijk. Deze begeleiding vindt wekelijks plaats. 

Wij vinden het fijn om regelmatig te overleggen met betrokkenen rondom uw kind. Dit doen wij via de mail, telefoon en gesprekken.